U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

-VAC Wonen Peel en Maas behartigt de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker en stelt zich onder andere tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en van de woonomgeving. Zij brengt hiertoe gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de gemeente, opdrachtgevers, bewoners, bewonersgroepen en architecten.

 

De VAC Wonen Peel en Maas streeft in het belang van de volkshuisvesting een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de woningbouw en de woonomgeving na, zodat woningen hun gebruikswaarde ook in de toekomst behouden. De stichting bewaakt en toetst de praktische bruikbaarheid van de woning en streeft naar een veilige en milieuvriendelijke omgeving.

Om onze doelstellingen uit te voeren gaan wij als volgt te werk:

We bestuderen in een zo vroeg mogelijk stadium bouwplannen en tekeningen, waarbij we door de bril van de toekomstige bewoner kijken.

We zoeken hierbij naar verbeteringen en optimalisatie.
Namens deze toekomstige bewoners bespreken we deze tekeningen en plannen vervolgens met woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers.

We brengen hierbij adviezen uit over de gevonden verbeteringen. Onze toetsingscriteria bij het beoordelen van een woning zijn:

- bruikbaarheid en doelmatigheid
- toegankelijkheid
- veiligheid
- gezondheid en comfort
- duurzaamheid
- onderhoudsvriendelijkheid en hygiëne
- woonomgeving
- Langer thuiswonen

 

 

Werkbezoeken:


Door de leden worden regelmatig werkbezoeken gebracht aan bijvoorbeeld (in aanbouw zijnde) nieuwbouwwijken.

Appartementen boven Aldi Meijel 2014Appartementen boven Aldi Meijel 2014

4 woningen Meerlo 20134 woningen Meerlo 2013Zorgappartementen Maasbree 2014Zorgappartementen Maasbree 2014

Ringoven in Panningen 2013Ringoven in Panningen 2013 

 

 

 

 

 

 

Kennis:


VAC Wonen Peel en Maas zorgt er verder voor, dat de kennis van haar leden op peil blijft door middel van cursussen en abonnementen op relevante vakliteratuur, welke worden aangeboden door VACpunt Wonen en andere organisaties.

 

 

Werkwijze adviesorgaan toegankelijkheid


 

 Het Adviesorgaan Toegankelijkheid brengt gevraagd en op eigen initiatief advies uit op het gebied van fysieke toegankelijkheid in brede zin aan gemeente, maatschappelijk partners (zoals WWZ-aanbieders, marktpartijen en architecten), dorp (zoals dorpsoverleggen, kernteams WWZ, wijk- of buurtplatforms) en particulieren.

Binnen het Adviesorgaan wordt gestreefd naar een goede onderlinge afstemming, en waar mogelijk samenwerking, tussen alle betrokken belangengroeperingen zodat er als één partij naar buiten getreden wordt. Dit komt de herkenbaarheid van de activiteiten van het Adviesorgaan alleen maar ten goede. Het beoogde effect hiervan is dat het Adviesorgaan in een zo kort mogelijke tijd een zo groot mogelijke bekendheid krijgt als ervaringsdeskundige op het gebied van fysieke toegankelijkheid.

 

terug

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?